Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Kościuszki 34
33-200 Dąbrowa Tarnowska

tel./fax (014) 642-55-32
tel. (014) 657-80-37

www.wtz.dt.pl

e-mail: wtzdt@op.pl

NIP 871-16-09-053
REGON 851809435