Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej rozpoczęły swoją działalność 1 grudnia 2004 roku, ale uroczyste otwarcie nastąpiło 23 grudnia 2004 r. Warsztaty Terapii Zajęciowej powstały z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”. Są one odpowiedzią na niezaspokojone potrzeby osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Dąbrowskiego. Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej indywidualnych możliwości.

Nasza siedziba mieści się przy ulicy Kościuszki 34. Budynek na siedzibę Warsztatów bezpłatnie przekazała w użyczenie Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej. Jego remont został sfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych, Starostwo Powiatowe oraz wkład własny Stowarzyszenia i środki przekazane przez Niezrzeszoną Polonię Dąbrowską z Chicago. Adaptacja kosztowała około 160 tys. złotych, pozostałe pieniądze przeznaczono na wyposażenie naszych Warsztatów. Baza ta przystosowana jest do potrzeb osób o zróżnicowanym stopniu i rodzaju niepełnosprawności.

Uczestnikami Warsztatów jest 35 osób, które biorą udział w zajęciach terapeutycznych w siedmiu pracowniach:

 • techniczno-rolniczej,
 • muzycznej,
 • gospodarstwa domowego,
 • plastycznej,
 • informatycznej,
 • higieny życia i profilaktyki zdrowia.

Uczestnicy ponadto są objęci pomocą psychologiczną, logopedyczną oraz uczestniczą w zajęciach rehabilitacji medycznej.

W poszczególnych pracowniach Warsztatu, przy stosowaniu różnych technik terapii zajęciowej doskonali się umiejętności uczestników, rozwija ich psychofizyczne sprawności niezbędne w pracy oraz kształci podstawowe zdolności zawodowe, których znajomość może w przyszłości pomóc uczestnikowi w znalezieniu zatrudnienia. Głównym zadaniem Warsztatu jest rehabilitacja zawodowa i społeczna podopiecznych, pod fachowym okiem instruktorów, która umożliwi im zdobycie odpowiednich wiadomości i umiejętności potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania w przyszłości w społeczeństwie.

Pracownicy WTZ:

 • mgr Przemysław Śliwa- Dyrektor WTZ
 • mgr Aneta Kubacka – Główny Księgowy, pracownik administarcyjno – biurowy
 • mgr Anna Kijak – psycholog
 • Marta Mikuła – pielęgniarka
 • mgr Katarzyna Lubera – fizjoterapeuta
 • Halina Wolańska- pracownik gospodarczy

Instruktorzy Terapii Zajęciowej

 • mgr Paulina Burzec-Burak – pracownia gospodarstwa domowego
 • mgr Leszek Krzemiński – pracownia muzyczna
 • lic. Paulina Lipowicz – pracownia plastyczna
 • mgr Katarzyna Szostak-Wójtowicz – pracownia plastyczna, logopeda
 • mgr Sylwia Przytuła – pracownia higieny życia i profilaktyki zdrowia
 • mgr Paulina Cygan – pracownia informatyczna
 • mgr Józef Wojtyto – pracownia techniczno – rolnicza