Pracownia muzyczna

 

Instruktor terapii zajęciowej: mgr Leszek Krzemiński

 

W pracowni muzycznej kształtuje się umiejętności koncentracji. W trakcie zajęć pobudza się inwencję twórczą, fantazję, rozwija zdolność przeżywania muzyki i wyrażania dostrzeżonych zjawisk. Podczas zajęć terapeutycznych kształtuje się umiejętność wszechstronnej obserwacji, spostrzegawczości, pamięci wzrokowej i słuchowej. Rozwijana jest wrażliwość na barwy, formy, światło, ruch i dźwięk. W trakcie zajęć wykorzystuje się zabawy ruchowe, ćwiczenia rytmiczne, grę na instrumentach /tamburyna, grzechotki/, swobodne interpretowanie ruchem tematów rytmicznych, utwory muzyczne, piosenki, tańce, bajki. Pod kierunkiem instruktora uczestnicy uczą się grać na instrumentach, przygotowywani są do prezentacji artystycznych, przeglądów, konkursów wokalnych i tanecznych. Uczestnicy poprzez takie zajęcia poznają wiele ciekawych form i metod wyrażania swoich emocji, przeżyć, doskonalą swoją dykcję oraz słuch, rozwijają swoje talenty wokalne, sceniczne, poznają wiele ciekawych form i metod wyrażania swoich emocji, przeżyć poprzez muzykę, doskonalą dykcję, szlifują głos oraz słuch.

Pracowania plastyczna

 

Instruktor terapii zajęciowej: mgr Katarzyna Szostak-Wójtowicz, lic. Paulina Lipowicz

 

Zajęcia w pracowni plastycznej mają na celu rehabilitację zawodową poprzez rozwijanie sprawności manualnej, zapoznanie uczestników z podstawowymi technikami plastycznymi, poznawanie świata barw oraz rozwijanie własnej kreatywności przy wykorzystaniu różnorodnych materiałów. Celem zajęć w pracowni plastycznej jest pobudzanie wśród młodzieży wyobraźni
i fantazji twórczej, kształtowanie potrzeb estetycznych, a także dokładności, cierpliwości i wrażliwości.

Pracownia gospodarstwa domowego

Instruktor terapii zajęciowej: mgr Paulina Burzec-Burak


W pracowni gospodarstwa domowego wszelkie poczynania terapeutyczne są dostosowane do indywidualnych możliwości każdego z uczestników.Dla jednych terapia nastawiona jest na naukę nowych umiejętności, dla innych główny nacisk kładzie się na utrwalenie już posiadanych. Staramy się uwrażliwić naszych uczestników na to, by dbali o czystość i porządek na terenie warsztatów, a szczególności na stanowisku pracy.

Pracownia Higieny Życia i Profilaktyki Zdrowia

Instruktor terapii zajęciowej: mgr Sylwia Przytuła


Kształtowanie postaw prozdrowotnych, nauka higieny osobistej oraz rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej. Przestrzeganie zasad dobrego zachowania i kultury życia codziennego,wdrażanie do aktywnego działania na rzecz zdrowia własnego i publicznego. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje słowa i czyny. Propagowanie zdrowego stylu życia. Rozwijanie umiejętności dbania o bezpieczeństwo własne i kolegów oraz kształtowanie umiejętności zachowania się w miejscach niebezpiecznych.

Pracownia techniczno-rolnicza

 

Instruktor terapii zajęciowej: mgr Józef Wojtyto

 

Pracownia techniczno-rolnicza zajmuje się wykonywaniem różnych wyrobów z drewna i półfabrykatów. Należą do nich między innymi: półki, skrzynki, ramki, świeczniki, meble ogrodowe, przyrządy dydaktyczne i wszelkiego rodzaju ozdoby. Uczestnicy w tej pracowni nabywają wiele umiejętności przydatnych w życiu codziennym, jak również podstawy związane z wykonywaniem pracy zawodowej. Do obowiązków uczestników należy opieka nad ogródkiem, który znajduje się przed warsztatami. Zajmujemy się również rzeźbieniem, a wykonane przez siebie prace malujemy i zdobimy stosując różne techniki artystyczne. Każdy ma możliwość tworzenia wyrobów według swoich pomysłów.

  • Nauka obsługi sprzętu:
 • wyrzynarki,
 • piły elektrycznej,
 • wiertarki ręcznej,
 • wkrętarki akumulatorowej,
 • wyrzynarki stacjonarnej,
 • mikro tokarki,
 • szlifierki.
  • Nauka posługiwania się narzędziami:
 • piłą ręczną,
 • śrubokrętami,
 • dłutem,
 • ściskiem stolarskim,
 • kluczami.

 

 

 • Nauka rozróżniania materiałów do pracy.                                  Dokształcenie i doskonalenie podstawowych procesów psychicznych /uwaga, koncentracja, pamięć, wyobraźnia, spostrzegawczość. Doskonalenie umiejętności tworzenia i kojarzenia. Samodzielność zaradność w pracy. Współdziałanie i funkcjonowanie w grupie.  

Pracownia informatyczna

Instruktor terapii zajęciowej: mgr Paulina Cygan

 

Uczestnicy w pracowni komputerowej uczą się podstawowych zasad posługiwania się komputerem i technologią informacyjna, doskonalą pisownię, przestrzeganie zasad interpunkcji i ortografii, a także opracowują rysunki w programach graficznych, zaproszenia, wizytówki, kartki okolicznościowe. Uczestnicy uczą się korzystać z Internetu i umiejętnie go wykorzystywać w celu pogłębienia swojej wiedzy o świecie. Uczą się współdziałania i funkcjonowania w grupie.

Zajęcia rehabilitacyjne

Fizjoterapeuta: mgr Paulina Lichorobiec

Podczas rehabilitacji uczestnicy są prowadzeni blokiem programowym. Program rehabilitacji ruchowej jest kompleksowym procesem oddziaływania, na który składa się między innymi: kinezyterapia, muzykoterapia, choreoterapia, terapia manualna, mające na celu zwalczanie, przeciwdziałanie wadom postawy i dysfunkcjom narządu ruchu. Oprócz zajęć prowadzonych na sali rehabilitacyjnej dodatkowym wypełnieniem programu są zajęcia, które odbywają się na hali sportowej. Uczestnicy WTZ biorą udział w paraolimpiadach oraz zawodach między ośrodkowych, co pozwala im na wykorzystanie umiejętności wypracowanych i zdobytych podczas zajęć uwieńczonych dyplomami i medalami.

Zajęcia psychologiczne

Psycholog: mgr Anna Kijak


W ramach spotkań z Panią Psycholog prowadzone są zajęcia grupowe ogólnorozwojowe dla uczestników rozwijające zdolność spostrzegania, zapamiętywania, twórczego myślenia, umiejętność wypowiadania się, poznawania własnych możliwości. Jak również prowadzona jest Indywidualna pomoc psychologiczna w zakresie trudności emocjonalnych, adaptacyjnych i rodzinnych.