Miesiąc: luty 2021

Decyzja Wojewody Małopolskiego z dn. 18 lutego 2021 r.

Na  podstawie art. 11 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.      o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19,  innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19,

decyzją  Wojewody Małopolskiego wznowiono działalność WTZ z ograniczeniem liczby uczestników przebywających jednocześnie na terenie placówki tylko do 50% liczby uczestników. Zajęcia na WTZ odbywają się w tym trybie od 22 lutego 2021 br.