Miesiąc: maj 2020

Środki ochrony osobistej od Wojewody Małopolskiego

W dniu 27 maja br. Małopolski Inspektorat Transportu Drogowego dostarczył nam środki ochrony osobistej dla podopiecznych oraz pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej, które przekazał Wojewoda Małopolski Pan Piotr Ćwik.
Dziękujemy za przekazane materiały ochronne, dzięki którym możemy w bezpieczny sposób prowadzić zajęcia terapeutyczne na WTZ. Nasze Warsztaty uruchomiły działalność dla uczestników od 25 maja br.

Wiosenne porządki wokół budynku WTZ

25 maja br. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej wznowiły działalność statutową po przerwie związanej z epidemią koronawirusa. Uczestnicy w ramach zajęć przystąpili do prac porządkowych na terenach zielonych wokół budynku WTZ takich jak: koszenie trawnika, przycinanie krzewów, plewienie rabat i parkingu, grabienie oraz zamiatanie chodników, przestrzegając przy tym zasad społecznego dystansu. Prace wykonywali bardzo chętnie i z wielkim zaangażowaniem. Przez cały dzień dopisywała nam piękna słoneczna pogoda, a pisklęta ptaków, które zagnieździły się w budkach lęgowych zawieszonych na drzewach w pobliżu budynku WTZ, swoimi odgłosami umilały nam wykonywane przez nas prace.

Podziękowanie

13 maja 2020r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej Pan Łukasz Węgrzyn oraz Starosta Dąbrowski Pan Lesław Wieczorek przekazali na ręce Pana Dyrektora WTZ Ryszarda Micka podziękowania za przekazaną darowiznę tj. 500 sztuk maseczek ochronnych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, niezbędnych do zabezpieczenia szpitala do walki z epidemią koronawirusa.
Cieszymy się, że chociaż w taki sposób mogliśmy pomóc personelowi w tak trudnym czasie.

Ważny komunikat

Zgodnie z poleceniem wojewody małopolskiego, WTZ w Dąbrowie Tarnowskiej

ZAWIESZA DZIAŁALNOŚĆ

od 11 maja 2020 r. do 24 maja 2020 r.

———————— Polecenie wojewody małopolskiego Piotra Ćwika:
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 polecam czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa, w terminie od dnia 11 maja 2020 r. do 24 maja 2020 w:
a) placówkach wsparcia dziennego;
b) centrach integracji społecznej;
c) klubach integracji społecznej;
d) dziennych domach i klubach seniora;
e) środowiskowych domach samopomocy;
f) warsztatach terapii zajęciowej.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu