Podziękowanie

13 maja 2020r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej Pan Łukasz Węgrzyn oraz Starosta Dąbrowski Pan Lesław Wieczorek przekazali na ręce Pana Dyrektora WTZ Ryszarda Micka podziękowania za przekazaną darowiznę tj. 500 sztuk maseczek ochronnych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, niezbędnych do zabezpieczenia szpitala do walki z epidemią koronawirusa.
Cieszymy się, że chociaż w taki sposób mogliśmy pomóc personelowi w tak trudnym czasie.