Miesiąc: październik 2020

Zdalne zajęcia terapeutyczne WTZ

W związku z decyzją Wojewody Małopolskiego z dn. 16.10.2020r. o zawieszeniu działalności WTZ, związanej z zagrożeniem Covid -19, zajęcia terapeutyczne odbywają się w sposób zdalny. Instruktorzy poszczególnych pracowni przygotowują materiały potrzebne do przeprowadzania zajęć zdalnych, które są dostosowane do indywidualnych możliwości, zainteresowań uczestników WTZ. Podopieczni otrzymują również opracowane zestawy ćwiczeń ruchowych oraz w razie potrzeby przybory do ich wykonywania w domu. Materiały do zajęć oraz potrzebne przybory są pakowane i dowożone do wszystkich uczestników. Terapeuci telefonicznie lub za pomocą różnego rodzaju komunikatorów, kontaktują się z uczestnikami lub ich opiekunami, instruując w jaki sposób należy wykonać zadanie, jaką techniką, jakich przyborów użyć. W razie pytań i wątpliwości udzielają wszelkich informacji.
Dla naszych podopiecznych i ich rodzin zapewniamy pomoc psychologiczną.
Konsultacje telefoniczne odbywają się w piątki od godz. 8:00 do 12:00
Psycholog mgr Anna Kijak nr tel. : 664 462 410

Ważny komunikat

Zgodnie z poleceniem wojewody małopolskiego, WTZ w Dąbrowie Tarnowskiej

ZAWIESZA DZIAŁALNOŚĆ

od 16 października 2020 r. do ODWOŁANIA!!!

———————— Polecenie wojewody małopolskiego:
Na podstawie art. 11 ust. 1 ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 polecam czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa małopolskiego, w terminie od dnia 16 października 2020 r. do ODWOŁANIA:
a) dziennych domach i klubach seniora w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+ oraz w innych placówkach dla osób starszych,
b) środowiskowych domach samopomocy,
c) warsztatach terapii zajęciowej.


Zgodnie z art. 11 ust. 1, ust. 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu

Ważny komunikat

  Informujemy, że 10 października 2020 roku nastapiło rozszerzenie strefy żółtej na cały kraj.
Wiąże się to z dodatkowymi obostrzeniami również w naszym powiecie.

Chrońmy siebie i innych – bądźmy odpowiedzialni!

Pożegnanie lata

Dnia 6 października br. uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej , korzystając z pięknej pogody postanowili pożegnać odchodzące lato. Z tej okazji odbyło się uroczyste grillowanie , całość spotkania umilali nam uczestnicy z pracowni muzycznej pod kierunkiem Pana Leszka Krzemińskiego, którzy grali utwory tematyczne o odchodzącym lecie. Nasi podopieczni wspólnie tańczyli , grali i śpiewali.
Część naszych podopiecznych udała się na poszukiwanie skarbów jesieni: zbierali spadające liście, żołędzie oraz jarzębinę , z której wykonywali korale.
Ten dzień na długo pozostanie w naszej pamięci, a wszystkie atrakcje przygotowane przez naszych pracowników sprawiły, że na naszych twarzach do końca dnia zagościł uśmiech.