Ważny komunikat

Zgodnie z poleceniem wojewody małopolskiego, WTZ w Dąbrowie Tarnowskiej

ZAWIESZA DZIAŁALNOŚĆ

od 16 października 2020 r. do ODWOŁANIA!!!

———————— Polecenie wojewody małopolskiego:
Na podstawie art. 11 ust. 1 ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 polecam czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa małopolskiego, w terminie od dnia 16 października 2020 r. do ODWOŁANIA:
a) dziennych domach i klubach seniora w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+ oraz w innych placówkach dla osób starszych,
b) środowiskowych domach samopomocy,
c) warsztatach terapii zajęciowej.


Zgodnie z art. 11 ust. 1, ust. 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu