Zdalne zajęcia terapeutyczne WTZ

W związku z decyzją Wojewody Małopolskiego z dn. 16.10.2020r. o zawieszeniu działalności WTZ, związanej z zagrożeniem Covid -19, zajęcia terapeutyczne odbywają się w sposób zdalny. Instruktorzy poszczególnych pracowni przygotowują materiały potrzebne do przeprowadzania zajęć zdalnych, które są dostosowane do indywidualnych możliwości, zainteresowań uczestników WTZ. Podopieczni otrzymują również opracowane zestawy ćwiczeń ruchowych oraz w razie potrzeby przybory do ich wykonywania w domu. Materiały do zajęć oraz potrzebne przybory są pakowane i dowożone do wszystkich uczestników. Terapeuci telefonicznie lub za pomocą różnego rodzaju komunikatorów, kontaktują się z uczestnikami lub ich opiekunami, instruując w jaki sposób należy wykonać zadanie, jaką techniką, jakich przyborów użyć. W razie pytań i wątpliwości udzielają wszelkich informacji.
Dla naszych podopiecznych i ich rodzin zapewniamy pomoc psychologiczną.
Konsultacje telefoniczne odbywają się w piątki od godz. 8:00 do 12:00
Psycholog mgr Anna Kijak nr tel. : 664 462 410