Informacja o wyniku naboru na stanowisko: Dyrektora Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej.

W wyniku przeprowadzonej w dniu 20 września 2022 roku rozmowy w II etapie konkursu na stanowisko Dyrektora Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej

Komisja Konkursowa w składzie:

  1. Beata Partyńska
  2. Halina Sarat
  3. Małgorzata Słupek

wybrała Pana Przemysława Śliwę.