Stowarzyszenie Na Rzecz osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza przetarg:

Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej

Dokumentacja przetargowa do niniejszego postępowania znajduje się na miniPortalu pod poniższym adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bfed76d2-a54d-4938-9244-d107155ba00d