OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „MARZENIA”

       Uczestnicy WTZ biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym  pt. „MARZENIA”, którego organizatorami są m.in. Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach i WTZ TĘCZA przy Fundacji Różyczka w Gliwicach. Celem konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej osób z niepełnosprawnościami oraz prezentacja ich dorobku artystycznego szerszej publiczności. Prace konkursowe naszych podopiecznych, reprezentujących placówkę zostały wykonane różnymi technikami i według własnych pomysłów.

 

Poniżej prezentujemy zdjęcia z przebiegu  wykonywania prac i ich końcowe efekty.