Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

      Obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną corocznie obchodzone są 5 maja, zapoczątkowane we Francji na początku lat 90 XX wieku, jako Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych ( Randez-vous de la Dignité – Spotkanie z godnością). Celem obchodów jest wyrażenie solidarność z osobami z zaburzeniami intelektualnymi, a także uświadamianie społeczeństwa o potrzebach tych osób oraz problemach z jakimi przychodzi im się zmierzyć we współczesnym świecie. Ważne jest dostrzeganie w osobach z niepełnosprawnością intelektualną wartości i prawa do godności,  wspieranie w niezależnym, godnym oraz w pełnym uczestnictwie w życiu społecznym oraz zauważanie problemu łamania praw osób z niepełnosprawnościami i wyrażenie sprzeciwu wobec tych praktyk. Istotne jest również ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do rynku pracy i powszechnie oferowanych usług publicznych.

      Jest to dzień manifestowania tolerancji i równouprawnienia. Godność jest wartością, która należy się każdemu, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pełnosprawności.