Rocznica Konstytucji 3 Maja

     W tym roku przypada 230 Rocznica Konstytucji 3 Maja, która została uchwalona 3 Maja 1791 r. przez Sejm Wielki, zwany również Czteroletnim. Była to najważniejsza reforma tego Sejmu. Autorami konstytucji był król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki oraz Hugo Kołłątaj. Konstytucja była Ustawą Rządową – regulowała prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej. Pierwsza w Europie i druga na świecie. Była próbą unowocześnienia ustroju Polski i ratowania jej suwerenności. Choć obowiązywała  przez 14 miesięcy, do dzisiaj jest jednym z fundamentów polskiej tradycji  i powodem do dumy dla Polaków.

    Z tej okazji uczestnicy WTZ wykonali różne prace o tematyce patriotycznej m. in. Godło Polski i Flagę Polski malując farbami, kredkami, wyklejając bibułą lub plasteliną. Nasi podopieczni wykonali również plakaty, Godło Polski z talerzyków jednorazowych i waty oraz mapę Polski różnymi technikami plastycznymi.