Komunikat

            W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo podopiecznych zawieszamy zajęcia stacjonarne WTZ od dn. 30 marca do 9 kwietnia 2021 r. 

Zajęcia z podopiecznymi prowadzić będziemy zdalnie na dotychczasowych zasadach tj. dowozy materiałów do terapii dostarczać będziemy raz w tygodniu do miejsca zamieszkania podopiecznych, a kontakty z podopiecznymi odbywać się będą telefonicznie lub przez Internet.


                                                                                       Dyrektor WTZ
                                                                                    mgr Ryszard Micek