Serce na nakrętki

Dnia 25 października b.r. przed budynkiem WTZ zamontowaliśmy serce na nakrętki ufundowane przez Pana Ryszarda Jędraszka Prezesa Firmy ZBUD Sp. z o.o. Będziemy prowadzić zbiórki plastikowych nakrętek, które później  wymienimy w punkcie recyklingowym na konkretne środki finansowe. Będą one wsparciem rehabilitacji Uczestników WTZ oraz akcji charytatywnych, jednocześnie w taki sposób przyczyniamy się do ochrony środowiska. Serdecznie dziękujemy!