Urodziny Damiana

W tym uroczystym dniu Twoich urodzin,
szczere i serdeczne życzenia,
dużo zdrowia i szczęścia,
pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,
dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego,
co najpiękniejsze i najmilsze w życiu, 

składa Społeczność Warsztatów Terapii Zajęciowej.