Important functions related to PHP system

Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/users/nexttech/public_html/wtzdt.pl/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 304
Zajęcia terapeutyczne na WTZ – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej

Zajęcia terapeutyczne na WTZ

Warsztaty Terapii Zajęciowej realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.Uczestnikami Warsztatów jest aktualnie 35 osób, które biorą udział w zajęciach terapeutycznych w siedmiu pracowniach specjalistycznych: Pracownia techniczno-rolnicza- zajmuje się wykonywaniem różnych wyrobów z drewna i półfabrykatów. Należą do nich między innymi: półki, skrzynki, ramki, świeczniki, karmniki, budki lęgowe dla ptaków i wszelkiego rodzaju ozdoby. Do obowiązków uczestników należy opieka nad ogródkiem, który znajduje się przed warsztatami. Zajmujemy się również rzeźbieniem, a wykonane przez siebie prace malujemy i zdobimy stosując różne techniki artystyczne. Każdy ma możliwość tworzenia wyrobów według swoich pomysłów. Pracownia muzyczna - uczestnicy uczą się grać na instrumentach, przygotowywani są do prezentacji artystycznych, przeglądów, konkursów wokalnych i tanecznych. Poprzez takie zajęcia poznają wiele ciekawych form i metod wyrażania swoich emocji, przeżyć, doskonalą swoją dykcję oraz słuch, rozwijają swoje talenty wokalne, sceniczne, poznają wiele ciekawych form i metod wyrażania swoich emocji, przeżyć poprzez muzykę, doskonalą dykcję, szlifują głos oraz słuch. Pracownia plastyczna - uczestnicy rozwijają swoją sprawności manualną , zapoznają się z podstawowymi technikami plastycznymi, poznają świata barw oraz rozwijają własną kreatywność przy wykorzystaniu różnorodnych materiałów plastycznych. Pracownia informatyczna uczestnicy uczą się podstawowych zasad posługiwania komputerem i technologią informacyjna, doskonalą pisownię, przestrzeganie zasad interpunkcji i ortografii, a także opracowują rysunki w programach graficznych. Zdobywają umiejętności poprawnego korzystania z Internetu w celu pogłębienia swojej wiedzy o świecie. Pracownia higieny życia i profilaktyki zdrowia- ma na celu naukę higieny osobistej, przestrzegania zasad dobrego zachowania w życiu codziennym. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje słowa i czyny. Propagowanie zdrowego stylu życia. Pracownia gospodarstwa domowego- uczestnicy nabywają umiejętności przysposabiające do pracy w zakresie obsługi sprzętu AGD, uczą się dbania o estetykę oraz czystość : nakrywania do stołu, porządkowania pracowni. Zajęcia rehabilitacyjne- są prowadzone blokiem programowym, na który składa się między innymi: kinezyterapia, muzykoterapia, choreoterapia, terapia manualna, mające na celu zwalczanie, przeciwdziałanie wadom postawy i dysfunkcjom narządu ruchu. Głównym zadaniem Warsztatu jest rehabilitacja zawodowa i społeczna podopiecznych, pod fachowym okiem instruktorów, która umożliwi im zdobycie odpowiednich wiadomości i umiejętności potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania w przyszłości w społeczeństwie.